ABOUT US

Fastbatt
เริ่มต้นจากเราได้อยู่ใกล้ชิด และทำงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์มามากกว่า 15 ปี ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ รับรู้ถึงข้อดี และข้อเสียของแบตเตอรี่รถยนต์มาแทบทุกรุ่น เราจึงทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคว่าคืออะไร..
 
การบริการที่รวดเร็วทันใจ ในการบริการ เปลี่ยนแบตนอกสถานที่ และราคาต้องไม่แพง! นั่นคือคำตอบ!

ทาง Fastbatt ได้มองเห็นความสำคัญในจุดนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริการ เปลี่ยนแบตนอกสถานที จึงได้ริเริ่มกำเนิด Fastbatt ขึ้นมา ร้านของเรามีจำหน่ายแบตเตอรี่รถทุกยี่ห้อ ทั้งรถญี่ปุ่น และรถยุโรป ในราคาโรงงาน รับประกันแบตทุกลูก 1 ปี (จากบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่) ถ้ามีปัญหาที่เกิดจากแบตเตอรี่ เราส่งเคลมบริษัทผู้ผลิตให้ทันที
 
บริการเปลี่ยนแบตนอกสถานที่ด่วนภายใน 30 นาที โดยช่างผู้ชำนาญการ ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา ร่วมไปถึงการเอาใจใส่ลูกค้าทุกท่าน การรับประกันสินค้าที่เป็นของแท้มาตรฐานโรงงาน

การสำรองไฟในขณะที่ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นั้นสำคัญ ทางเรา Fastbatt แบตเตอรี่ ร้านแบต ร้านแบตเตอรี่ ทำการสำรองไฟทุกครั้งในขณะเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 ทางร้านของดบริการในส่วนของ ปริมณฑล และค่าบริการตามระยะทาง สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่บริการ 15 กม. เวลาให้บริการ 9.00-18.00 น.

Fastbatt แบตด่วน ราคาโรงงาน
 
       

Fastbatt แบตด่วน ราคาโรงงาน

เราจำหน่ายแบตเตอรี่หลายหลายรุ่น ทุกแบรนด์ส่งตรงจากโรงงาน ไม่ว่าจะเป็น FB, GS, 3K, PANASONIC, YUASA, BOLIDEN, BOSCH จึงรับประกันได้ว่าแบตของเรานั้นจำหน่ายในราคาที่ไม่แพง

 
เงื่อนไขการรับประกัน (จากบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่)
  • เคลมแบตเตอรี่ตรง แบตเตอรี่เมื่ออยู่ในระยะรับประกัน สามารถเคลมแบตเตอรี่โดยตรงกับโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ยี้ห้อนั้นๆ
  • ทางร้านไม่ได้มีส่วนในการรับประกันแบตเตอรี่ การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ยี้ห้อนั้นๆ
  • แคลมแบตเตอรี่ผ่านร้าน ให้ลูกค้าโทรแจ้งทางร้านเพื่อนัดวันเวลา และสถานที่เพื่อเข้าตรวจสอบแบตเตอรี่ในพื่นที่บริการสาขานั้นๆ
  • แสดงใบเสร็จ หรือสติ๊กเกอร์เพื่อยืนยันการรับประกันอายุแบต 1 ปี.
  • ร้านจะนำแบตเตอรี่ลูกดังกล่าวที่มีปัญหาจากการเสื่อมสภาพของแบตเตอร์รี่ ส่งต่อไปยังบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ยี่ห้อนั้นๆ โดยทางเรามีแบตสำรองให้ (ไม่รวมกรณี ไฟหมด การเปิดไฟรถทิ้งไว้ ไฟรั่ว หรือ ไดร์ชาร์จเสีย จะมีค่าบริการ 300 บาท)
  • ระยะเวลาการตรวจสอบทางบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ยี่ห้อนั้นๆ จะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 4-6 สัปดาห์.
  • ร้านแจ้งผลการเคลมตามเอกสารบริษัทผู้ผลิต
  • การเคลมแบตเตอรี่รถยนต์ ทุกยี่ห้อ ต้องเกิดปัญหาเนื่องจากขั้นตอนผลิต โดยขึ้นอยู่กับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ยี้ห้อนั้นๆ จะพิจารณาว่าเกิดจากสาเหตุใด
  • หมายเหตุ : กรณีการเคลมให้เคลมในพื้นที่ใกล้เคียงสาขานั้นๆ รัศมี 10 กิโลเมตร หากเกินระยะทาง ลูกค้าต้องนำแบตเตอรี่มาเคลมด้วยตัวเอง

-------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ โดยโรงงานผู้ผลิต

GS แบตเตอรี่
เงื่อนไขการรับประกัน GS แบตเตอรี่ (โดยโรงงานผู้ผลิต)
1. แบตเตอรี่ทุกลูกรับประกัน 12 เดือน ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล มิใช่เพื่อรับจางหรือการพาณิชย์
2. ต้องลอกสติ๊กเกอร์ เฉพาะ เดือน/ปี ที่สติ๊กเกอร์ประกันคุณภาพ (Warranty Sticker) ทุกลูกเมื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน หากลอกสติ๊กเกอร์ไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงวันที่ขายที่ชัดเจนบนแบตเตอรี่
4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้
5. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงภัยเสียหายจากธรรมชาติต่างๆ การซ่อมแซม หรือการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงจากเดิม
6. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงสาเหตุต่อไปนี้คือ การประจุไฟเกิน การปล่อยให้ไฟหมดนาน การปล่อยให้น้ำแห้งต่ำกว่าแผ่นธาตุ ความเข้มข้นของน้ำกรดสูงกว่ากำหนด ใช้สารเคมีอื่นแทนกรดกำมถัน หมดอายุการใช้งาน

ข้อแนะนำในการใช้งานแบตเตอรี่
1. การติดตั้งแบตเตอรี่ในยานพาหนะ ควรยึดให้แน่นพอสมควร
2. ควรตรวจระดับน้ำกรด
2.1 สำหรับแบตเตอรี่ธรรมดา ควรตรวจดูระดับน้ำกรดอยู่เสมอ ถ้าระดับน้ำกรดลดลงให้เติมด้วยน้ำกลั่นจนถึงระดับเส้น UPPER LEVEL พร้อมทั้งอัดไฟหรือติดเครื่องยนต์เพื่ออัดไฟแบตเตอรี่ ให้น้ำกลั่น และกรดผสมกัน
2.2 สำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา (MF) โดยปกติไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน แต่เนื่องจากอุณหภูมิประเทศไทยค่อนข้างร้อน อาจทำให้ระดับน้ำกรดลดลง ดั้งนั้นควรตรวจดูระดับน้ำกรดปีละ 1 ครั้ง ถ้าระดับน้ำกรดลดลงให้เติมด้วยน้ำกลั่นจนถึงระดับที่พอดีกับขารูเติมกรด พร้อมทั้งอัดไฟหรือติดเครื่องยนต์เพื่ออัดไฟแบตเตอรี่ให้น้ำกรด และน้ำกลั่นผสมกัน
3. แบตเตอรี่ที่เติมน้ำกรด และอัดไฟแล้ว ถ้าไม่ได้ใช้งานควรนำมาอัดไฟเพิ่มทุก 1 เดือน สำหรับแบตเตอรี่ธรรมดา และทุกๆ 4 เดือนสำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา MF
4. เมื่อรถสตาร์ทติดยาก, ไฟหน้ารถไม่สว่าง, แตรไม่ดัง ควรนำแบตเตอรี่ไปอัดไฟเพิ่ม และตรวจหาสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ไฟอ่อน
5. ทำความสะอาดขั้ว และขันให้แน่นถ้าสกปรกให้ใช้น้ำร้อนล้างทำความสะอาด แล้วทาด้วยจาระบี หรือวาสลีน
6. ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานจนไฟหมด การอัดไฟมากเกินไป การใช้งานในสภาพที่ร้อนจัด
7. ควรตรวจดูระบบไฟชาร์จรถยนต์ทุก 6 เดือน
-------------------------------------------------------------------------

3K แบตเตอรี่
เงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่ 3K (โดยโรงงานผู้ผลิต)
1. บริษัท จะรับผิดชอบการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์ โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ผู้ชื้อในกรณี ดังต่อไปนี้
1.1เมื่อความเสียหายเกิดจากการผิดพลาดในการผลิต ได้แก่
(1) การประกอบกลับช่องเชล (Cell Reversal)
(2) ช๊อตหรือลัดวงจรภายใน (Internal Cell Short Circuit)
(3) แกนขาด สะพานไฟขาด (Disconnection)
(4) แกนขั้วขาด (Terminal/pole Disconnection)
1.2 เมื่อความเสียหายเกิดจากการขนส่งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย
2. ข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน
21. ฉลาก (สติ๊กเกอร์) หลุด หรือฉีกขาด ที่มิใช่เหตุจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันเดือนปีที่จำหน่าย
2.2 พ้นระยะเวลาการรับประกันตามที่กำหนด
2.3 ความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้
(1) เติมสารที่ไม่บริสุทธิ์ หรือสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกรดกำมะถันเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่
(2) เติมน้ำกรดกำมะถันที่ไม่ได้ค่าความถ่วงจำเพาะมาตรฐานตามที่กำหนดเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่
(3) เติมสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่
(4) เติมน้ำกลั่นมากเกินกว่าระดับสูงสุดที่กำหนดไว้บนแบตเตอรี่หรือมีการหกล้น
(5) เปลี่ยนถ่ายน้ำกรดกำมะถันหรือเติมกรดกำมะถันเพิ่มหลังจากมีการใช้งานแล้ว (หรือมีการคว่ำหม้อจะเกิดระเบิดได้)
(6) เปลือก แตก รั่ว ซึม จากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม
(7) ระเบิด แตก หรือเชล เสียหายจากการลัดวงจรจากภายนอก
(8) การอัดประจุไฟมากเกินไป (Overcharging) หรือการขาดการอัดประจุไฟ (Over discharging)
(9) เปลือกแตก แกนขาด ขั้วขาด หรือหัก จากการทุบหรือกระแทรกจากภายนอก
2.4 ความเสียหายเกิดจากการขาดการบำรุงรักษาเท่าที่จำเป็น ดังต่อไปนี้
(1) ขาดการเติมน้ำกลั่นเมื่อต้องการ (Dry conditioned)
(2) ขาดการอัดประจุไฟเพิ่มเมื่อต้องการ
(3) ขาดการทำความสะอาดที่เหมาะสม จุกระบายอากาศอุดตัน อันทำให้เกิดการระเบิด แตกเสียหาย
(4) สาเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับ แบตเตอรี่ ทำให้เกิดความเสียหาย
2.5. ความเสียหายเกิดจากขนส่งที่มิใช่ผู้ผลิต หรือ ผู้จำหน่าย

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy